Νταλταγιάννης

Α’ Γυμνασίου

Φυσική Χημεία
1 ώρα / εβδομάδα 1 ώρα / εβδομάδα

Β’ Γυμνασίου

Φυσική Χημεία
2 ώρες / εβδομάδα 1 ώρα / εβδομάδα

Γ’ Γυμνασίου

Φυσική Χημεία
2 ώρες / εβδομάδα 1 ώρα / εβδομάδα
Νταλταγιάννης
Νταλταγιάννης Εκπαιδευτική Επικαιρότητα Νταλταγιάννης